luisterrijk

HOME

Ben jij teamleider of manager?

Download dan mijn gratis e-book op

www.ultiemteam.nl

OVER

Ik help managers om meer resultaat met hun teams en klanten te behalen, door te werken aan het fundament:

Vertrouwen.

- Ik faciliteer strategische en creatieve bijeenkomsten.
- Ik train teams om alles eruit te halen wat er in zit.
- Ik trek vastgelopen samenwerking weer vlot.

Resultaat:
- Messcherpe focus binnen jouw team
- Hoog commitment van iedereen die je nodig hebt
- Verdieping in relaties intern en extern
- Betere ideeën en strategieën

WIE

Ik ben Pieter van Dijk.

Ik zorg ervoor dat het juiste gesprek wordt gevoerd, open en doelgericht.

De kern van mijn werk is eenvoudig. Plannen waar iedereen bij wordt betrokken, leiden tot meer kwaliteit en draagvlak.

De kunst is te weten hoe je dat doet. Processen die nergens toe leiden, maken dat mensen verlangen naar 'leiderschap': iemand die de knopen doorhakt.

Maar werkelijk leiderschap kan niet zonder het aanboren van de inzichten, talenten en energie van alle betrokkenen. Ik help de leider die daarvoor kiest.

OPDRACHTEN

Stadsregio Rotterdam & Rijkswaterstaat
Opdracht: training projectteam en leiden informatiebijeenkomsten met bewoners en maatschappelijke organisaties over nieuwe rijksweg A13/A16.

Woningcorporatie De Alliantie
Opdracht: onafhankelijk voorzitter van denkteam (bewoners, architecten, corporatie en stadsdeel) dat de stedelijke vernieuwing van een buurt aanstuurt.

Stichting Eigenwijks
Opdracht: advisering en leiden bijeenkomsten rond nieuwe strategie, met bestuur, directie, en personeel.

OLVG
Opdracht: leiden symposium Transmurale Zorg in regio Amsterdam.

BMC
Opdracht: leiden sessies met managers en bestuurders zorgsector tijdens Nationaal Zorgdebat.

Buikslotermeerschool
Opdracht: leiden gesprek met personeel en directie over de vraag of een nieuwe onderwijsmethodiek wenselijk is.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Opdracht: leiden meerdere sessies met externe stakeholders over vernieuwd beleid rond zoetwater en waterveiligheid.

Gemeente Enkhuizen
Opdracht: ontwerpen en leiden startconferentie 'Aansluitdijk', over gebiedsontwikkeling rond de nieuwe N23 Westfrisiaweg, met overheden, bedrijven en experts.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud West
Opdracht: conflictbemiddeling en procesbegeleiding bewonersontwerp Cremerplein, ontwerp- en discussiebijeenkomsten met bewoners, architecten en experts.

Stichting Courage
Opdracht: ontwerpen en leiden sessie met bestuur van de stichting Courage (LTO, NZO en InnovatieNetwerk) over de toekomst van een innovatieve melkveehouderij.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West
Opdracht: ontwerpen en leiden sessies afdeling Wijken na de fusie van drie stadsdelen, met als resultaat een nieuwe, gedeelde visie.

REFERENTIES

Dick Glastra van Loon - directeur Stichting Eigenwijks

“Ik heb met Pieter samengewerkt in het kader van een veranderingsproces binnen onze organisatie. Pieter is een meester in het werkelijk leren luisteren. Wat zegt iemand eigenlijk? Wat zou hij of zij daarmee bedoelen? Waarom zou hij of zij dat zeggen? En wat betekent het dat iemand dat zegt?

Pieter spiegelt voordurend en weet personen met uiteenlopende posities binnen de organisatie aan elkaar te verbinden. Hij heeft een groot inlevingsvermogen en maakte zich de materie van onze organisatie snel eigen.

Ik heb nog nooit een externe inhuurkracht meegemaakt die zo snel op de sympathie van bestuur en medewerkers kon rekenen als Pieter. Dat is een prachtige kwaliteit van hem!

Ik beveel Pieter sterk aan als je als manager nou eens echt het luisteren binnen jouw organisatie wilt introduceren. Bijzonder!"


======

Miranda van der Tholen - teamleider SEZO Maatschappelijke Dienstverlening

“Ik heb Pieter leren kennen als een echte Teambuilder. Hij geeft advies dat recht door zee is, maar op een dusdanige manier dat het direct op te volgen is.

Hij doet dit door eerst goed te luisteren, door te vragen en niet direct te oordelen. Hierna gaat hij aan de slag met hetgeen dat hem passend lijkt bij de persoon en het algehele team.

Hij is integer en oprecht, wat voor mij persoonlijk een hele waardevolle aanvulling is op mijn werkzaamheden als teamleider, en waarvan ik hoop dat het lang vervolg mag krijgen.”


======

Jürgen Klaassen - gebiedsontwikkelaar woningcorporatie de Alliantie

“Pieter van Dijk heeft met verve ons 'denkteam' voorgezeten in de Struikbuurt, Slotermeer te Amsterdam. Het betreft een projectteam van bewoners, ambtenaren en pro's van de Alliantie, met als resultaat een vernieuwingsplan voor de buurt.

Met doorzettingskracht, respect, humor, tempo en gepaste zakelijkheid wist hij elke vergadering tot een 'vruchtbaar' einde te brengen. Binnen de tijd! Dat dwingt respect af bij iedereen in zo'n 'kleurrijk' gezelschap.

Pieter 'spreekt alle talen' die ervoor nodig zijn dit gezelschap in goede banen te leiden. Dat is buitengewoon knap! Zeker als je weet dat alle deelnemers volledig vertrouwden op zijn onafhankelijke positie! Daarvoor gold 'show......, don't tell'.”


======

Pieter Maessen - Woordvoerder & communicatiemanager Stadsregio Rotterdam

“Pieter van Dijk heeft het ambtelijke team van de Rijksweg A13/A16 voorbereid op de bijeenkomsten met omwonenden. Wij hielden er rekening mee dat emoties daar een grote rol konden spelen.

Pieter heeft een uitstekend, kort en effectief trainingsprogramma (theorie en praktijk) opgezet om het team daarop voor te bereiden. Daarna heeft hij de bijeenkomsten op een subtiele manier begeleid en met ons geëvalueerd.

Wij zijn zonder meer tevreden over de samenwerking en het resultaat.”


=======

Werner Toonk. Wethouder stadsdeel Amsterdam Oud-West 2002-2009.
www.zevenvettejaren.nl

Casus: onafhankelijke bemiddeling bij conflict tussen bewoners en stadsdeelbestuur over herinrichting van een plein. Uitgevoerd met Tom Egyedi

"Het belangrijkste dat jullie bereikt hebben: ervoor zorgen dat buurt op een constructieve wijze in gesprek ging met elkaar en met het stadsdeel. Het weer in gesprek gaan, dat was een belangrijke."


======

Marielle Bouwmeester - Communicatieadviseur bij Novodor

“Pieter is een creatieve gesprekleider, die intuïtief aanvoelt welke volgende stap nodig is om de onderste steen boven te krijgen in een debat of een gesprek.

Wij hebben Pieter onder andere ingezet als gesprekleider bij een bewonersbijeenkomst in Amsterdam Nieuw-West over het thema discriminatie. De uitdaging was om tot een constructief gesprek te komen met en tussen bewoners en tegelijkertijd bestaande, soms onuitgesproken, gevoelens en tendensen zichtbaar te maken. Hier is Pieter uitermate in geslaagd.

Pieter is creatief in het bedenken van werkvormen, is scherp in de uitvoering en bovendien een prettig persoon om mee te werken!”

CONTACT

luisterrijk

Pieter van Dijk
06 - 4321 0464

pieter@luisterrijk.nu
LinkedIn
Twitter

Prinses Beatrixlaan 26
6571 AJ Berg en Dal

img